Prevence a rychlá pomoc - tabulka s výběrem přípravků pro péči o koupací jezírka

Řešení problémů a prevence 

PROBLÉMY RYCHLÁ POMOC PREVENCE
Zelená voda AlgoLess
PondClarin
AlgoStopper
PhosSorb
EcoGerm Ponds
Řasy AlgoSplit
PhosSorb
PhosSorb
PhiosBinder
BioChalix
Sinice CyanoStopper AlgoStopper
EcoGerm Ponds
Velké zanášení, spodní sedimenty AlgoSplit
EcoGerm Ponds
PondStabil
EcoGerm Ponds
Hnědé zabarvení AlgoSplit
EcoGerm Ponds
AlgoSplit
EcoGerm Ponds
Nepříjemný zápach AlgoSplit
EcoGerm Ponds
PondStabil
EcoGerm Ponds
Naplnění nebo částečná výměna vody PondStarter
EcoGerm Starter
PondStarter
EcoGerm Ponds
Velké kolísání hodnoty pH PondStabil PondStabil
Příliš nízké hodnoty pH PhosSorb BioChalix
Příliš vysoké hodnoty pH pH Minus AlgoStopper
Příliš nízká karbonátová tvrdost (KH ˂5,5) PondStabil PondStabil
Redukce amoniaku a sloučenin dusíku PondStarter
EcoGerm Starter
PondStarter
EcoGerm Starter
EcoGerm Ponds
Vazba fosfátů PhosSorb PhosBinder
BioChalix
Vazba těžkých kovů PondStarter EcoGerm Ponds
PhosBinder