Celoroční program péče o koupací jezírka

START

Založení koupacího jezírka, výměna vody nebo doplnění

 • Správné založení koupacího jezírka je velmi důležité, protože to má velký vliv na jeho pozdější fungování. Čemu stojí věnovat pozornost při zakládání nově vytvořených koupacích jezírek? Co byste měli vědět, kdykoli změníte vodu?
 • Regenerační zóny s rostlinami a minerálními filtry - zde se nacházejí minerální a biologické filtry, které jsou odpovědné za kvalitu vody. Doporučují se proto přírodní filtrační vrstvy a minerály typu BioKalonit, BioPorif a BioZeolite;
 • Biologická rovnováha - ovlivňuje celý vodní ekosystém a samočištění schopnost vody. Rovnováha může být snadno narušena, proto je dobré kolonizovat vodní prostředí vhodnými mikroorganismy ve formě přírodního přípravku EcoGerm Ponds, který pomůže udržet vyvážený vodní ekosystém;
 • Částečná nebo úplná výměna vody - doplnění stavu vodou z vodovodu, dešťovou nebo ze studny, může mít negativní vliv na biologický život (obsah chlóru, těžkých kovů apod.). Proto je vhodné používat k úpravě vody přírodní přípravek PondStarter;
 • Spuštění filtrace - při prvním spuštění filtru a po každém jeho čištění by mělo být použito médium s vysokou koncentrací mikroorganismů, jako je EcoGerm Starter, které okamžitě aktivuje biologický filtr. Doporučuje se také používat po každé výměně vody;
 • Úroveň fosforečnanů - příliš vysoká koncentrace sloučenin fosforu ve vodě je jedním z důležitých důvodů pro invazi řas a sinic, tomu je možné zabránit pomocí směsi minerálů jako PhosBinder a BioChalix;
 • Parametry vody - stabilizace vodních parametrů nově vzniklého koupacího jezírka, stejně jako již fungujícího, je jedním z nejdůležitějších úkolů. K základním parametrům patří karbonátová tvrdost, od níž je závislé pH vody. Pro stabilizaci vodních parametrů se doporučuje používat přípravek PondStabil.

Důležité je pravidelně kontrolovat parametry vody. Měření by mělo probíhat vždy ve stejnou denní dobu (pH by mělo být měřeno večer, protože během dne bývá hodnota vyšší).

JARO

Spuštění koupacího jezírka, čištění vody

Začátek března: čištění vody

Jaro je ten správný okamžik, kdy se koupací jezírko připravuje po zimní přestávce na celou sezónu. Na co je třeba přitom myslet?

 • Snížení fosfátů, amonných iontů, dusičnanů a dusitanů - tyto druhy sloučenin se dostávají do vody od hromadících se rybích tuků, zbytků rozkládajících se vodních rostlin a listů, které napadaly do vody na podzim. Nežádoucí sloučeniny se mohou dostat do vody společně s povrchovými vodami. Jejich úroveň se také zvyšuje, pokud je nedostatečná mikrobiální degradace usazenin na dně. Amoniak závažně poškozuje sliznice a jemnou strukturu rybích žáber a může vést až k jejich úhynu. Dusičnany a fosfáty jsou základní živinou řas a sinic, způsobující jejich silný rozvoj. Pravidelné snižování výše uvedených složek s produkty z prvního bodu START pomůže udržet vodu čistou a bezpečnou;
 • Odstraňování nadměrného množství bahna a usazenin na dně - po zimě se nachází na dně zvýšené množství bahna a sedimentu, které lze snadno snížit pomocí přírodního bakteriálního přípravku EcoGerm Ponds a odstranění sedimentu pomocí jezírkového vysavače;
 • Inokulace aktivních bakteriálních kultur – za účelem nastartování biologického filtru pro jeho plnou účinnost, je vhodné zajistit dodání užitečných mikroorganismů přidáním přípravku EcoGerm Starter, který zároveň odstraní škodlivé sloučeniny dusíku;
 • Udržování správné úrovně karbonátové tvrdosti - má obrovský dopad na stabilizaci dalších vodních parametrů a měla by být udržována na úrovni nad 5,5 ° dH. K tomu je možné využít přípravek PondStabil.

Polovina března - konec října: pravidelná péče o koupací jezírko

Pro správné fungování a úplné využití možností biologického systému čistění, je vhodné do něj zavádět příslušné množství vybraných kmenů bakterií. Za tímto účelem se doporučuje přípravek EcoGerm Ponds, který lze používat skoro po celou sezónu ve vodních nádržích (i bez filtračního systému). Mikroorganismy v něm obsažené nejen zrychlují rozklad organických látek znečišťujících vodu, ale také rozkládají močovinu. EcoGerm Ponds je ideální pro systémy s vnitřními a vnějšími filtry. Při absenci filtračního systému se doporučuje dodatečně aktivovat biologické mechanismy čištění vody pomocí EcoGerm Starter.

Březen - květen: prevence výskytu řas a boj s nimi přírodním způsobem

V tomto období může dojít k silné invazi řas a sinic, které významně snižují vizuální hodnotu koupacích jezírek, ale často také vylučují toxické látky. Metabolické toxiny sinic mohou vést k alergiím, astmatu, ekzému a dokonce k poškození nervů. Proto je tak důležité systematicky zabraňovat nadměrnému růstu řas a sinic, a pokud se tak stane, tak je účinně eliminovat. Za tímto účelem se doporučují tři produkty: AlgoStopper, PhosSorb a PhosBinder.

VRCHOL SEZÓNY

Koupací jezírko v letní sezóně

Nutno věnovat pozornost dvěma důležitým aspektům:

 • Správné parametry vody - karbonátová tvrdost (KH) by nikdy neměla klesnout pod 5,5 ° dH a pH vody by se mělo pohybovat mezi hodnotami 7,5-8,5. V případě nízké hladiny KH a kolísání hodnot pH vody je vhodné používat přípravek PondStabil, který zajistí příslušné podmínky pro rozvoj fauny a flóry;
 • Růst vodních rostlin a kondice ryb – správný rozvoj vodních rostlin, ryba mikroorganismů zajistí přípravky PondFerr a BioAlnus. Oba přípravky se také doporučují při nedostatku živin. Používají se během celého vegetačního období.
 • Prevence masivního růstu řas - přípravky AlgoLess a AlgoSplit se doporučují k boji proti řasám a při intenzivním rozvoji řas nebo okamžitě po aplikaci přípravku AlgoSplit se použije PhosSorb, který účinně zbaví řasy jejich hlavní živiny (fosfátů).

Červenec - srpen: zlepšení průhlednosti zakalené vody

V sezóně se může voda u koupacích jezírek zakalit. Existuje proto několik důvodů: absence biologické rovnováhy, příliš malé množství vodních rostlin, vysoká teplota, měnící se počasí (např. silný déšť), malé množství kyslíku ve vodě, vniknutí hnojiv do vody, přejídání ryb apod. Pro zlepšení průhlednosti vody se doporučuje používat PondClarin, který poměrně rychle eliminuje zákal.

PO SEZÓNĚ

Zabezpečení koupacího jezírka na zimu

Od poloviny září: omezování množství bahna a usazenin na dně

Doporučují se používat tři dlouhodobé přípravky: EcoGerm Winter, EcoGerm Ponds a PhosBinder. Výrazně snižují množství fosforu, přebytečného organického kalu a usazenin.

Od listopadu: zabránění růstu řas v zimním období a na začátku jara

Jako preventivní opatření proti růstu řas v zimě se doporučují přípravky: EcoGerm Winter, AlgoSplit a PhosBinder. Při nanášení výrobku AlgoSplit je vhodné používat ochranné rukavice a dodržovat obecná bezpečnostní opatření. Důležité je zamezit kontaktu přípravku s pokožkou a očima (dráždí).